Resultat Höst 2021

Längst fisk från Zanderborthers hela 122cm.