Längsta fisk tagen av Viktor Åstedt från Team C4 Kristianstad hela 122cm